Nasz zespół

Robert Jojczyk

Członek Komisji Rewizyjnej

Student Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na  Uniwersytecie Wrocławskim. Zaangażowany w wiele inicjatyw, między innymi w Niezależne Zrzeszenie Studentów UWr, gdzie przez rok piastował funkcję Wiceprzewodniczącego ds. Human Resources.  Prywatnie interesuje się sportem, tworzeniem muzyki, a także filmów na YouTube.