Artykuły

Kazachstan – klucz do Azji Środkowej

Istnieje pewien kraj szczególnie interesujący inwestorów, wzbudzający coraz większą ciekawość także wśród nas. Kazachstan w ciągu ostatnich 10 lat niezwykle dynamicznie się rozwinął i jak magnez przyciąga teraz kontrahentów z zagranicy. W ostatnim czasie podpisano w Astanie wiele ważnych umów handlowych, m.in. z Chinami, które postrzegają Kazachstan, jako istotnego partnera przy współtworzeniu Nowego Jedwabnego Szlaku. 

        O poszerzoną współpracę starał się również prezydent RP w trakcie swojej wizyty oraz polscy przedsiębiorcy biorący udział w Expo 2017 w Astanie.Przewidywane PKB Kazachstanu w tym roku ma wzrosnąć o 3 procent, a według Banku Światowego będzie jeszcze większe w 2018 roku. Jakie są atuty tamtejszej gospodarki:

– bogata sieć surowcowa m.in. złoża ropy naftowej i gazu ziemnego, a także rudy żelaza, miedzi czy cynku (to właśnie w Kazachstanie przedsiębiorstwo PeBeKa wchodzące w skład grupy KGHM miałoby realizować wspólne projekty z chińskim Metallurgical Corporation of China).

– silne rolnictwo i przemysł maszynowy (w tych sektorach ma zwiększyć się współpraca między Polską a Kazachstanem)

– przemysł kosmiczny (na terenie tego kraju znajduje się kosmodrom Bajkonur)

Nic więc dziwnego, że dzięki złagodzeniu procedur prawnych w połączeniu z uproszczeniami podatkowymi dochody z handlu między Polską a Kazachstanem stale rosną. Ponadto nasz środkowowschodni partner znalazł się na 35. miejscu na 190 możliwych w rankingu Banku Światowego „Doing Business”. W ambitnym programie „Kazachstan 2050″ tamtejszy rząd zakłada, że kraj znajdzie się w grupie 30 najbardziej rozwiniętych gospodarczo państw świata. Astana nie będzie już tak bardzo uzależniona od wahań cen surowców (przemysł wydobywczy do niedawna był główną gałęzią przemysłu), które w ostatnim czasie były dosyć niestabilne.  Dlaczego mielibyśmy więc nie przyjrzeć się bliżej charakterystyce prowadzonego tamtejszego biznesu?

Przy niebywałym wzroście tempa gospodarczego Kazachstanu, rozsądnym planowaniu wydatków i podejmowaniu działań wymierzonych w innowacyjność rozwija się także handel między Polską a Azją Środkową. To właśnie w stolicy Kazachstanu powoli, lecz sukcesywnie tworzy się regionalne centrum finansowe. Dla międzynarodowych przedsiębiorców fakt ten jest o tyle ważny, iż dostęp do państw Unii Eurazjatyckiej byłby w pełni otwarty dzięki umowom między Polską a Kazachstanem.

Jak miał zaznaczyć szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski, wskaźniki wzrostu obrotów handlowych między Polską a Kazachstanem w ciągu ostatniego roku po wizycie prezydenta Nazarbajewa tylko z Kazachstanu do Polski wzrosły o 90 procent. Natomiast eksport z naszego kraju do Kazachstanu wzrósł o 60 procent. Dzięki wizycie Prezydenta  i promocji polskich towarów na wspólnym forum gospodarczym oraz na EXPO 2017 Astana powstaje ogromna szansa dla przedsiębiorców. Kazachstan realizuje obecnie wielkie programy rozwoju infrastruktury. Na terenie całego kraju budowane są nowe autostrady i połączenia kolejowe, które niewątpliwie związane są ściśle z Nowym Jedwabnym Szlakiem przechodzącym również przez Polskę. Firmy znad Wisły (m.in farmaceutyczne, chemiczne, wydobywcze) już korzystają ze sprzyjającej sytuacji koniunkturalnej, by pozyskać dla siebie rynek Kazachstanu – klucza do Azji Środkowej.

Źródła:

 http://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/27342896,pebeka-rozpoczyna-prace-nad-lista-wspolnych-projektow-z-chinskim-partnerem-%E2%80%93-prezes-kghm-(wywiad)

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/kazakhstan

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc99qS7O7XAhXEC5oKHa7JAM8QFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.prezydent.pl%2Faktualnosci%2Fwizyty-zagraniczne%2Fart%2