Galeria

Konferencja „India and Pakistan after 70 years of Independence”

Into The East miało zaszczyt uczestniczyć w konferencji  „India and Pakistan after 70 years of Independence”, która odbywała się 11 oraz 12 grudnia w Collegium Novum oraz Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zrozumieć Indie i Pakistan nie jest łatwo- to młode kraje o niezwykle długiej historii, bogatej kulturze i tradycji. Jednak niepodległość oba zyskały mniej niż jeden wiek temu a to z kolei oznacza, że samodzielne prowadzenie polityki i rozwijanie kultury dopiero od niedawna stało się możliwe. Dzięki otwartej konferencji, w której wzięło udział 37 prelegentów z 12 krajów z 24 placówek akademickich, słuchacze mogli poznać na nowo byłe brytyjskie kolonie i inaczej spojrzeć na region. Pierwszy odczyt profesora Iana Talbota o tytule – „Dziedzictwo podziału Indii i Pakistanu” nakreślał kontekst historyczny wydarzeń, które doprowadziły do uzyskania niepodległości przez te kraje. Nawiązując do swoich zainteresowań badawczych profesor skupił się głównie na kwestiach dotyczących politycznej historii Pakistanu po uzyskaniu niepodległości. W wykładzie poruszył on również kwestie uchodźców oraz wpływu wojska na sytuację ekonomiczną obu państw.

Przez ograniczenia czasowe konferencja była podzielona na odbywające się w tym samym czasie bloki: „Refleksje na temat kultury i polityki”, „Współczesna polityka I: Perspektywy Pokoju”, „Literatura i Kino I: Historia i polityka”, „Współczesna Polityka II: Relacje między Indiamii i Pakistanem”, Literatura i Kino II: Polityka i społeczeństwo”, „Współczesna polityka III: Prawo, zasady i relacje międzynarodowe”, „Realność tekstowa i wizualna”, „Prawa plemienne i ekologia”, „Międzykulturowe interakcje w sztuce”, oraz „Bycie świadkiem historii: powieści Autobiograficzne”.

Na koniec każdego bloku odbywały się żywe dyskusje dotyczące poruszanych w wykładach tematów. Największe ożywienie wśród publiczności wzbudził jednak referat Sharafa Rehmanna dotyczący przestępstw seksualnych w Indiach. Szokujące okazały się przedstawione drastyczne dane, które mówią o tym, że codziennie w Indiach dochodzi do 93 gwałtów na kobietach, a co 15 minut dochodzi do przestępstwa seksualnego wobec dziecka. Profesor poruszył również kwestię wielkiego znaczenia filmu dla kultury Indii i jej systemu obiegu informacji w kraju.