Biznes na Styku Kultur #3

The third meeting of the Biznes na Styku Kultur cycle took place on 12 April on Barka. This time we hosted representatives from Cathay Pacific airlines from the Krakow hub. Speakers told about the differences in working with Hong Kong. The event attracted many people who wanted to hear about working in one of the best

Biznes na Styku Kultur #3

Trzecie spotkanie z cyklu Biznes na Styku Kultur odbyło się 12 kwietnia na Barce. Tym razem gościliśmy przedstawicieli linii lotniczych Cathay Pacific z krakowskiego hubu. Prelegenci opowiedzieli o różnicach w pracy z Hongkongiem. Wydarzenie przyciągnęło wiele ludzi, którzy chcieli usłyszeć o pracy w jednej z najlepszych linii lotniczych na świecie.  

Statut

STATUT STOWARZYSZENIA Spis treści: Rozdział I – Postanowienia ogólne: Nazwa, Teren działania, Osobowość prawna, Czas trwania, Możliwość zrzeszania się, Nazwa i znak graficzny, Podstawy działania, Skróty. Rozdział II – Wartości, cele i metody działania: Wartości, Cele, Metody działania. Rozdział III – Członkowie: Nabycie członkostwa, Członkowie – prawa i obowiązki, Utrata członkostwa i zawieszenie w prawach