Forum Biznesu Azjatyckiego – Bliski Wschód

Wiele zostało już powiedziane o Bliskim Wschodzie, o jego kulturze, językach, religiach czy konfliktach. Wiele powiedziano o terroryzmie, wojnach i bólu. Wiele powiedziano też o jego przepychu, o rajach zbudowanych na ropie naftowej. My chcemy zadać nieco inne pytania. Pytania o biznes…