Galeria, Gallery, Home page, Strona główna

Forum Biznesu Azjatyckiego – Bliski Wschód

13 czerwca w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się pierwsze ogólnopolskie Forum Biznesu Azjatyckiego – Bliski Wschód, na którym zgromadzili się studenci, naukowcy i przedsiębiorcy aktywnie związani z biznesem na Bliskim Wschodzie. Inauguracyjna edycja Forum miała na celu stworzenie platformy komunikacyjnej między uczestnikami, aby wspólnie poszerzać wiedzę oraz wymienić się doświadczeniem związanym z eksportem polskiej marki na rynki bliskowschodnie. Forum swoją obecnością zaszczyciło 11 specjalistów z zakresu prawa, bankowości i marketingu a dyskusje prowadzone były w obrębie czterech paneli tematycznych, takich jak: „Podstawy bliskowschodniego biznesu”, „Prawo i finanse”, „Perspektywy rozwoju” oraz „Specyfika rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich”.

Pierwszy panel skupiał się na ogólnych zagadnieniach związanych ze specyfiką prowadzenia biznesu na Bliskim Wschodzie i jego szczególną etykietą biznesową, a specjaliści tacy jak dr Jakub Gajda, Iwona Sobczak i Tomasz Kamola wygłosili interesujące prelekcje związane z irańskim savoir-vivre’em, znaczeniem języka werbalnego w arabskiej komunikacji oraz modelami prowadzenia biznesu w państwach bliskowschodnich.
Drugi panel poruszał specjalistyczne, prawnicze zagadnienia – dr Paweł Raja wygłosił referat dotyczący podstaw bankowości muzułmańskiej. Następnie dr Mieszko Łukaszewicz tłumaczył licznie Zebranym jak wygląda – z pozoru bardzo skomplikowana – rzeczywistość podatkowa w krajach Zatoki Perskiej.
Niestety ze względu na nagłą sytuację wśród prelegentów zabrakło Pani Karoliny Jaworskiej – jednak dzięki jej uprzejmości już wkrótce podzielimy się z Wami przygotowanym specjalnie na tę okazję wykładem „Giełdy papierów wartościowych w krajach arabskich” w wersji online!

Trzeci panel przybliżył Uczestnikom Forum możliwości inwestycyjne w wybranych krajach Bliskiego Wschodu – Pan Maher Hasan skupił się na eksporcie polskich towarów do Arabii Saudyjskiej, Pani Heba Tallah Abouhamd (wykład w j. angielskim) opowiedziała zebranym o specyfice egipskiej gospodarki, a Pan Marcin Krzyżanowski w wystąpieniu dotyczącym potencjału handlowego i inwestycyjnego Iranu przeprowadził kompleksową analizę rynku perskiego.
Ostatni, czwarty panel związany był ściśle ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i różnymi strategiami wprowadzenia na ten rynek polskiej marki – wystąpienia dr. Łukasza Fyderka („Wejście przedsiębiorstwa na rynek ZEA”) oraz Pani Małgorzaty Panek-Kasińskiej („Modele prowadzenia biznesu i umowy z partnerami w ZEA”) przybliżyły Uczestnikom Forum jak niezwykle ważne jest umiejętne wprowadzenie marki na rynek arabski – poczynając od fazy analizowania rynku i budowania strategii, poprzez realizowanie kampanii marketingowej, na monitorowaniu dystrybucji kończąc.

Bez wątpienia pierwsza edycja Forum Biznesu Azjatyckiego zakończyła się sukcesem – w ciągu ośmiu godzin Uczestnicy zapoznali się z podstawami niezbędnymi do skutecznego kreowania wizerunku, firmowej marki oraz prowadzenia biznesu na Bliskim Wschodzie, a dzięki przygotowanej strefie networkingowej i consultingowej możliwa było nie tylko wymiana spostrzeżeń i wizytówek, ale realna rozbudowa swojej sieci kontaktów oraz możliwość nawiązania współpracy z potencjalnymi kontrahentami.