Czym zaskakuje nas rynek “halal”?

Światowy rynek muzułmański jest jedną z najprężniej rozwijających się gospodarek z wydatkami rzędu 1,8 biliona dolarów, a według Dinar Standard w ciągu najbliższych 5 lat będziemy spodziewać się 5,8% przyrostu. Oczekuje się również, że do 2030 roku muzułmańska klasa średnia potroi się do 900 milionów ludzi na całym świecie, co znacząco napędzi konsumpcję.

Forum Biznesu Azjatyckiego – Bliski Wschód

13 czerwca w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się pierwsze ogólnopolskie Forum Biznesu Azjatyckiego – Bliski Wschód, na którym zgromadzili się studenci, naukowcy i przedsiębiorcy aktywnie związani z biznesem na Bliskim Wschodzie.

Forum Biznesu Azjatyckiego – Bliski Wschód

Wiele zostało już powiedziane o Bliskim Wschodzie, o jego kulturze, językach, religiach czy konfliktach. Wiele powiedziano o terroryzmie, wojnach i bólu. Wiele powiedziano też o jego przepychu, o rajach zbudowanych na ropie naftowej. My chcemy zadać nieco inne pytania. Pytania o biznes…

Biznes na Styku Kultur #3

The third meeting of the Biznes na Styku Kultur cycle took place on 12 April on Barka. This time we hosted representatives from Cathay Pacific airlines from the Krakow hub. Speakers told about the differences in working with Hong Kong. The event attracted many people who wanted to hear about working in one of the best

Biznes na Styku Kultur #3

Trzecie spotkanie z cyklu Biznes na Styku Kultur odbyło się 12 kwietnia na Barce. Tym razem gościliśmy przedstawicieli linii lotniczych Cathay Pacific z krakowskiego hubu. Prelegenci opowiedzieli o różnicach w pracy z Hongkongiem. Wydarzenie przyciągnęło wiele ludzi, którzy chcieli usłyszeć o pracy w jednej z najlepszych linii lotniczych na świecie.  

Statut

STATUT STOWARZYSZENIA Spis treści: Rozdział I – Postanowienia ogólne: Nazwa, Teren działania, Osobowość prawna, Czas trwania, Możliwość zrzeszania się, Nazwa i znak graficzny, Podstawy działania, Skróty. Rozdział II – Wartości, cele i metody działania: Wartości, Cele, Metody działania. Rozdział III – Członkowie: Nabycie członkostwa, Członkowie – prawa i obowiązki, Utrata członkostwa i zawieszenie w prawach