Forum Biznesu Azjatyckiego – Bliski Wschód

13 czerwca w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się pierwsze ogólnopolskie Forum Biznesu Azjatyckiego – Bliski Wschód, na którym zgromadzili się studenci, naukowcy i przedsiębiorcy aktywnie związani z biznesem na Bliskim Wschodzie.

About us

Experts in the field of the Middle and Far East – this is our strong team.