Forum Biznesu Azjatyckiego – Bliski Wschód

Wiele zostało już powiedziane o Bliskim Wschodzie, o jego kulturze, językach, religiach czy konfliktach. Wiele powiedziano o terroryzmie, wojnach i bólu. Wiele powiedziano też o jego przepychu, o rajach zbudowanych na ropie naftowej. My chcemy zadać nieco inne pytania. Pytania o biznes…

Statut

STATUT STOWARZYSZENIA Spis treści: Rozdział I – Postanowienia ogólne: Nazwa, Teren działania, Osobowość prawna, Czas trwania, Możliwość zrzeszania się, Nazwa i znak graficzny, Podstawy działania, Skróty. Rozdział II – Wartości, cele i metody działania: Wartości, Cele, Metody działania. Rozdział III – Członkowie: Nabycie członkostwa, Członkowie – prawa i obowiązki, Utrata członkostwa i zawieszenie w prawach